אבנים קטנות

חכמת האורקל

גדולה לא פחות מחכמתו של האורקל היא חכמת האדם היודע מתי להניח הכל ולצאת למסע אל האורקל. חכמת זיהויו של הרגע בו דהה המגע הנכון עם המציאות, בו שח החרטום וחדל, בנוסף לתנועה ההכרחית קדימה, לנטות גם מעלה.

Standard

7 thoughts on “חכמת האורקל

 1. גיא פרל says:

  אם האורקל נמצא במרכז שבפנים, כשנוטים למעלה נוטים גם החוצה.
  אם האורקל נמצא במרכז שבפנים, אז קדימה זה פנימה.

  Like

 2. יהלי says:

  ויאמר מי לאורקל כי הנה מי בדרכו אליה, שהנה שח חרטומו וחכמתו
  גדולה לא פחות וכו’. ותנח היא את הריקמה מידיה, ותשב אל החלון לחכות ותהי לערוץ פתוח. והנה חלפו ימים, יום מדי יומו, וראה איש לא בא. לרגע דימתה לשמוע קול צעדים או זרדים מתפצחים תחת נעלי מי מתחת לחלונה. אבל לא בא האיש, שכן חוכמתו קטנה היתה מגודל הגאווה שהתהדר בה ליבו, ואל ליבו אמר: אולי לא שח בכלל, אין זאת כי אם טעיתי בחישוב הזוויות. או לרגעים, כשנדמה היה שרוח עלולה להעיר בענפים אמר, מה ארוך היה המסע, מה אמיץ לבבי

  Like

 3. ואילו האורקל, ביושבה כך, מרוכזת, לא חשה כי תנועת ההלך נמשכת הלאה והצדה. לא הבחינה כיצד הוא מתרחק אל מחוזותיו כשרוחה במפרשיו.
  רק עיגול מדויק אחד של אור סימנה בעבורו ומשלא מצאה אותו בתוכו רוגז אחז בה, ואילו הוא המשיך בנתיבותיו המדויקות לו,נלחם לייצב את חרטומו לנוכח הימים,ומתחת לספינה חומקים אליה גלי אהבתו.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s