ציטוטים

פינת הציטוט [מונטיין, אחרי מות]

“ואילו אני אשמר לנפשי ככל יכולתי ואדאג שמותי לא יאמר דבר שחיי לא אמרוהו תחילה.”

(מתוך ‘המסות’, כרך א’, מסה 7 -‘על פי כוונותינו ישפטו את מעשינו’, תרגום אביבה ברק, הוצ’ שוקן)

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s